IRONWORKS Manufacture

Wizytówka i  koncepcja szyldu stworzona na potrzeby firmy zajmującej się szeroko pojętą obróbką metalu, w tym piaskowaniem, malowanie, spawaniem.